Search

بیوتکنولوژی پزشکی

دوره دکتری تخصصی(PhD) زیست فناوری پزشکی(Medical Biotechnology)

رشته زیست فناوری پزشکی در مقطع دکتری تخصصی (PhD) مجموعه ای از دانش ها و فنون برگرفته شده از علوم زیستی است که با رویکرد حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه بشری به تولید فر آورده های حیاتی ارزشمند و ارائه روش های تشخیص ملکولی در کلیه سطوح، همچنین ارائه خدمات متنوع بهداشتی و درمانی می پردازد.

تاریخچه:

تاریخچه مختصر رشته در ایران: با دقت به سابقه دیرینه تمدنهای علمی در ایران و گسترش کنونی علم زیست فناوری پزشکی در کشور؛ به همت و کوشش بعضی از دانشگاههای کشور رشته تحصیلی زیست فناوری پزشکی با گرایش فنی و مهندسی در سـال ۱۳۶۷ و پزشکی و کشاورزی در سـال ۱۳۷۶ تاسیس گردیده هست و تاکنون دانش آموختگانی در مقطع کارشناسی ارشد تربیت شده اند. همین طور رشته بیوتکنولوژی در مقطع کارشناسی و دکتری تخصصی در دانشگاههای تابعه وزارت علوم ؛ تحقیقات و فناوری در حال اجرا است . با دقت به نیاز کشور در زمینه زیست فناوری پزشکی در سطوح عالی تدوین دوره دکتری تخصصی ایـن رشته در داخل کشور ضروری است . تاریخچه مختصر رشته در جهان : با دقت به پیشرفته ای با ارزش زیستی طی دهه نود میلادی در راستای دستیابی به حیوانات شبیه سازی شده و سلولهای بنیادی ؛ باور های مهمی در گسترش سطح توقعات علمی ؛ بالینی و تجربی نسبت به علم زیست فناوری پزشکی به وجود آمد. در همین رابطه اتمام پروژه ژنوم انسان در سـال ۲۰۰۰ میلادی از مهمترین دستاورد ها ی با ارزش ایـن رشته بوده که با دقت به کاربردهای با ارزش آن؛ می توان نتایج آن را در حوزه های متفاوت حیات بشری به عنوان نقطه عطفی در قبلی ه علمی و کاربردی ایـن رشته به حساب آورد. حالا ایـن رشته در دانشگاههای بزرگ اروپا ( منچستر و کارولینسکا) و آمریکا (از جمله استنفورد و ساندیاگو) ارائه می گردد.

چشم انداز رشته:( vision ) دور نمای رشته در ده سـال آینده چطور است؟ آنچه در نگاه کلان ؛ چشم انداز علمی و عملی جامعه بشری به نظـر می رسد؛ تبدیل بیشتر شاخه های علم و فناوری با محوریت نظام ها ی نرم افزاری از قبیل فناوری اطلاعات و زیست فناوری (بیوتکنولوژی) است . محقق ساختن جنبش نرم افزاری در جهان و به ویِژه در کشور ما از ایـن واقعیت مستثنی ناست . از آنجا که زیست فناوری پزشکی به مجموعه ای از علوم زیستی از قبیل ژنتیک ؛ بیوشیمی؛ یبوفیزیک؛ میکروب شناسی پیشرفته ؛ ایمنی شناسی پیشرفته و بیولوژی سلولی و ملکولی با رویکرد فناورانه در قالب اطلاع رسانی زیستی (بیو انفورماتیک) و مهندسی ژنتیک تعلق دارد؛ توانسته هست در جهان ی امروز به عنوان جایگزینی مناسب به جای بخشی از صنایع بزرگ و سنتی باشد. برای مثال در صنعت دارو سازی که تا قبل از ایـن به سبک سنتی و ممکن است صرفا شیمیایی پیش میرفت ؛ امروزه با حصول اطلاعات زیست فناورانه پزشکی با راهکار تولیدی جدیدی بر مبنای تولید داروهای زیستی و نوترکیب مواجه هست و چه بسا در آینده با ورود به حیطه ژن و فاژ بهبود ی عرصه های نوینی از دانش بشری را در مواجهه و بهبود بیماری ها ی لاعلاج از قبیل بیماری های ژنتیکـی و سرطان تامین نمایـد . پس آنچه که در دورنمای مقطع دکتری تخصصی رشته زیست فناوری پزشکی در کشور انتظار می رود رشد سریع فهم و دانش در ایـن حوزه هست و می تواند به موازات تولید ثروت و صرفه جویی در خروج ارز در آینده؛ گامی با ارزش در تحقیقات کشور باشد. در سـال های آینده و حتی در حاضر و با انتها طرح ژنوم انسان ؛ ارائه داروهای مشتری مدار و برای فرد ممکن می شـود . هدفدار کردن آنتی بادی های مسطح ؛ تصویر بردار ی از وقایع متابولیکـی داخل سلول ؛ آنتی سنس بهبود ی (Anti sense theraphy) ؛ ژن بهبود ی ؛ وقایع در حال تکوین در حوزه نانو زیست فناوری ؛ تولید نانو ربوتهای زیستی و غیره از مسائل مربوط به تحولات سـال های آینده است .

رسـال ت رشته: (Mission)

ضرورت و علت وجود ایـن رشته در سطح جهان چیست؟ پیشرفت جامعه صنعتی و رشد و گسترش علم و فناوری در جهان ؛ بشریت را با چالش های جدی در زمینه بهداشت؛ سلامت و مسائل مرتبط با آن مواجه ساخته است . تبدیل علوم به فناوری و به عنوان مثال شکل گیری جنبه های فناورانه علوم زیستی؛ جامعه بشری را به فکر استفاده از زیست فناوری در برطرف سازی چالش های مهمی چون بیماری ها در حوزه بهبود و جلوگیری رهنمون ساخته است . امروزه در زمان زیست فناوری نوین (Modern Biotechnology) با به ثمر رسیدن پروژه های موفقی چون ” پروژه ژنوم انسان “؛ ” تولید واکسن های نسل سوم DNA.” ؛ ” طراحی و گسترش روشهای نوین تشخیصی” ؛ ” ایجاد گیاهان و حیوانات تراریخت (transgenic) با کاربرد پزشکی” ؛ ” دارو سازی بیولوژیک و ژن محور” و ” مطالعه سلولهای بنیادی” چشم انداز روشنی را برای ارتقاء سطح سلامت جامعه بشری نوید می دهد. از ایـن روست که ایجاد بسته تحقیق ی و آموزشی آکادمیک و استاندارد با دقت به اولویت ها و ضروریت های پزشکی در جهان ؛ ضرورت تربیت نیروهای کارشناس در ایـن رشته علمی را موجه می سازد.

بر آورد ارزش افزوده ( فوائد اقتصادی حاصله) خدمات دانش آموختگان چقدر است؟

تربیت قوت کارشناس در مقطع دکتری زیست فناوری پزشکی در جهان به منزله کسب دانش فنی فناوریهای نوین زیستی قلمداد می شـود ؛ چون متخصصین ایـن رشته می توانند با دانش و توانمندی ها علمی مهمی که در عرصه علوم زیستی از قبیل بیوشیمی؛ مهندسی ژنتیک؛ ژنتیک انسان ی؛ زیست میکرو ارگانیسم ها ؛ بیو انفورما تیک ؛ بیولوژی سلولی و ملکولی؛ تولید فراورده های بیولوژیک و ایمنی شناسی پیشرفته کسب می نمایـن د به طراحی و تهیه بیوراکتورها و بیوژنراتورهای مولد فرآورده های با ارزش و گران قیمتی چون داروهای نوین زیستی ( بیولوژیک) ؛ واکسنهای نوین زیستی؛ طراحی و تهیه کیت های تشخیصی؛ طراحی و معرفت انواع پروب ها (probes)با استفاده از آنتی بادیهای تک زنجیره های نو ترکیب و غیره به منظور بهبود انواع بیماری ها از جمله سرطان و غیره اقدام نمایـن د. علاوه بر ایـن می تواند با جلوگیری از خروج ارز از کشور ؛ با فشیوه محصولات خود در سطح ملی و بین المللی به مولدین علم ؛ فناوری و ثروت در جامعه مبدل گردند و به افزوده شدن سطح سود نا ناب ملی کشور کمک نمایـن د. همچنانکه در جهان ی امروز ممکن است به جرات بتوان گفت که ارزش اقتصادی حداقل سایز از یک فراورده زیستی یا دارویی به مراتب از ارزش افزوده چندین بشکه نفت بالاتر است .

میزان اشتغال زایی رشته در هر سـال نسبتا چند نفر است؟

ماهیت پرورش عناصر انسان ی کارشناس در رشته زیست فناوری پزشکی از بنیان های با ارزش کار آفرینی و شکل گیری فن بازار ملی به شمار می رود به گونه ای که با دقت به تنوع توانمندی های دانش آموختگان ایـن رشته تحصیلی و ذات تولید مدار آموخته های ایشان در سطح کلان ملی ؛ به برپایی کارخانجات و یا کارگاه های تولید فر آورده های زیستی از قبیل داروها ؛ انواع واکسن ها و سرم ها ؛ سیستم ها ی تشخیصی ملکولی نوین ؛ گیاهان و حیوانات تراریخت (transgenic ) و راه اندازی آزمایشگاههای نسل سوم تشخیص ملکولی و همین طور آموزش یافته ها ی زیست فناوری در عرصه دارو ؛ بهبود و بهداشت در سطح دانشگاه ها ؛ مراکز آموزش عالی و تحقیق ی بخش خصوصی و دولتی خواهد انجامید. پر واضح هست که با دقت به خصیصه ها ی کار آفرینانه ایـن رشته تحصیلی ؛ علاوه بر اشتغال اثر گذار و کار آمد دانش آموختگان آن در نظام خدمات بهداشتی بهبود ی کشور ؛ با معرفی رویکرد ها ی نوین اشتغال زایی به ایجاد اشتغال برای بقیه دانش آموختگان رشته های مرتبط خواهد انجامید و به بخش مهمی از نیازمندیهای جامعه در تامین اشتغال زایی گسترش محور جواب خواهد داد. ذکر شیوه محاسبه برای اشتغال زایی تقریبی سـال انه ایـن رشته در جامعه؛ منوط به ذکر نمونه کاری برای دانش آموختگان ایـن رشته است . به عنوان مثال برای شکل دهی و راه اندازی خط تولید یک فراورده داروی نوترکیب؛ از بخش مهندسی اطلاعات زیستی ؛ طراحی ؛ تهیه ساختار ژنی مطلوب ؛ گرفتن بیان پر ثمر از ساختار ژنی طراحی شده؛ فرایـن د ترخیص ؛ بخشهای کنترل کیفی و ارزشیابی فرآورده های تولیدی تا بسته بندی و نظارت بر شبکه توزیع و بازاریابی فرآورده زیستی بدست آمده؛ بودن حداقل ۱۰ دانش آموخته رشته زیست فناوری پزشکی را می طلبد و با رشد و گسترش احداث کارخانجات تولید کننده دارو های زیستی و نوترکیب؛ نیاز جدی به تامین قوت انسان ی کارشناس و کار آمد در کوتاه مدت ضرورت می یابد و چه بسا هر گونه کوتاهی در ایـن زمینه کشور را به صورت جدی با وابستگی به کشور های موفق و صاحبان دانش فنی ایـن امور مواجه سازد. همین طور کمبود جدی تحقیق گران کارآمد در حوزه رشته زیست فناوری در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیق ی کشور به عنوان یک خلاء بزرگ مطرح هست و به منظور پر کردن ایـن خلا ء حداقل در اختیار داشتن ۵۰۰ دانش آموخته مقطع دکتری نیاز است ؛ ایـن تنها در حالی هست که برای هر دانشگاه علوم پزشکی در بخش خصوصی و دولتی تنها دو کارشناس زیست فناور پزشکی مورد نیاز باشد . علاوه بر آن در صورتی که راه اندازی آزمایشگاه ها ی نسل سوم مبتنی بر تشخیص ملکولی مورد نظـر باشد. به ازای هر ۵۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی فعال در سطح کشور چنانچه ۱/۰ از آنها به دنبال ایجاد وامیزان تشخیص ملکولی باشند؛ حداقل ۵۰۰ دانش آموخته با توانایی مورد نظـر ضروری است .

ارزش حاکم بر رشته: (Values)

ارزشها ی انسان ی مهمی که در جریـان آموزش ایـن رشته به دانشجویان انتقال می یابد به مقوله حسن تعهد و مسئولیت پذیری بیشتر در قبال سلامت جامعه ملی و در نگاهی فراتر ؛ به جامعه بین المللی باز می گردد. اطلاع از مسائل پزشکی در نظام بهداشت و سلامت جامعه و انتخاب راه کارهای جدید مواجهه و کنترل ایـن معضلات ؛ خود شکل گیری انگیزه های انسان ی و همنوع دوست ها ه در بین ایشان می انجامد و موفقیت در مهار هر یک از آن ها به رشد و شکوفایی هر چه بیشتر ایـن ارزش ها خواهد انجامید. ارزش های مربوط به سلامت که در ایـن رشته مورد نظـر می باشند کدامند؟ سلامت جامعه ؛ زیر بنای گسترش کشور هست و حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه به واسطه اطلاع و آگاهی راه کار های علمی و عملی متناسب با آن میسر خواهد بود. با دقت به ماهیت پزشکی رشته زیست فناوری پزشکی و خدماتی که از دانش آموختگان مقطع دکتری ایـن رشته علمی در آینده متصور هست انتظار می رود با ارتقاء کمی و کیفی سطح بهداشت ؛ سلامت جامعه و گسترش راهکارهای بهداشتی و بهبود ی زیست فناورانه ؛ چه بسا کنترل و ریشه کنی بیشتر بیماری های با ارزش جامعه از قبیل عفو نت ها ؛ سرطان ها ؛ بیماری های ژنتیکـی و ارثی میسر باشد.

چشم انداز رشته:( vision )

دور نمای رشته در ده سـال آینده چطور است؟ آنچه در نگاه کلان ؛ چشم انداز علمی و عملی جامعه بشری به نظـر می رسد؛ تبدیل بیشتر شاخه های علم و فناوری با محوریت نظام ها ی نرم افزاری از قبیل فناوری اطلاعات و زیست فناوری (بیوتکنولوژی) است . محقق ساختن جنبش نرم افزاری در جهان و به ویِژه در کشور ما از ایـن واقعیت مستثنی ناست . از آنجا که زیست فناوری پزشکی به مجموعه ای از علوم زیستی از قبیل ژنتیک ؛ بیوشیمی؛ یبوفیزیک؛ میکروب شناسی پیشرفته ؛ ایمنی شناسی پیشرفته و بیولوژی سلولی و ملکولی با رویکرد فناورانه در قالب اطلاع رسانی زیستی (بیو انفورماتیک) و مهندسی ژنتیک تعلق دارد؛ توانسته هست در جهان ی امروز به عنوان جایگزینی مناسب به جای بخشی از صنایع بزرگ و سنتی باشد. برای مثال در صنعت دارو سازی که تا قبل از ایـن به سبک سنتی و ممکن است صرفا شیمیایی پیش میرفت ؛ امروزه با حصول اطلاعات زیست فناورانه پزشکی با راهکار تولیدی جدیدی بر مبنای تولید داروهای زیستی و نوترکیب مواجه هست و چه بسا در آینده با ورود به حیطه ژن و فاژ بهبود ی عرصه های نوینی از دانش بشری را در مواجهه و بهبود بیماری ها ی لاعلاج از قبیل بیماری های ژنتیکـی و سرطان تامین نمایـد . پس آنچه که در دورنمای مقطع دکتری تخصصی رشته زیست فناوری پزشکی در کشور انتظار می رود رشد سریع فهم و دانش در ایـن حوزه هست و می تواند به موازات تولید ثروت و صرفه جویی در خروج ارز در آینده؛ گامی با ارزش در تحقیقات کشور باشد. در سـال های آینده و حتی در حاضر و با انتها طرح ژنوم انسان ؛ ارائه داروهای مشتری مدار و برای فرد ممکن می شـود . هدفدار کردن آنتی بادی های مسطح ؛ تصویر بردار ی از وقایع متابولیکـی داخل سلول ؛ آنتی سنس بهبود ی (Anti sense theraphy) ؛ ژن بهبود ی ؛ وقایع در حال تکوین در حوزه نانو زیست فناوری ؛ تولید نانو ربوتهای زیستی و غیره از مسائل مربوط به تحولات سـال های آینده است .

نقش دانش آموختگان در نظام بهداشتی (role definition) :

نقش دانش آموختگان در نظام بهداشت یک کشور چیست؟ بهداشتی ؛ در مانی ؛ آموزشی؛ تحقیق ی و مدیریتی. نیاز جامعه در ایـن حوزه چیست؟ همـان طور که گفته شد نیاز های جامعه در مواجهه با نظام بهداشتی در مانی کشور متنوع و بسیار است . به خصوص رشد فزایـن ده بیماری های جدید در جامعه بشری و کشور ؛ مسئولین امر را به ایـن با ارزش دقت می دهد که بایستی به سراغ راهکارهای نوین در مواجهه و کنترل ایـن قبیل بیماری ها رفت و در ایـن بین زیست فناوری پزشکی می تواند مثمر ثمر باشد. چنانچه بخواهیم به نمونه های عینی در ایـن زمینه اشاره کنیم ؛ جهت گیری و انتخاب موضوعات تحقیق ی در دانشگاههای کشور با محوریت زیست فناوری پزشکی می تواند شاهدی بر ایـن واقعیت باشد. طراحی و گسترش زیست فناوری نوین و به خدمت گیری اصول علمی و عملی مهندسی ژنتیک در مواجهه با بیماری های با ارزش جامعه همچون سرطان ؛ بیماری های ژنتیکـی و عفو نی در اولویت کار ها است . به عنوان نمونه تهیه آنتی بادی های تک زنجیره ای با استفاده از فناوری نمایش فاژی(Phage Display) طراحی و اجرای طرح ژن بهبود ی بیماری تالاسمی ؛ طراحی و گسترش شیوه ها نوین تشخیص ملکولی بیماری های ژنتیکـی ؛ عفو نی و دیگـر موضوعات مرتبط به نیاز های بهداشتی بهبود ی کشور می تواند در مقطع ایـن رشته جدی تر گرفته شود و به بخش مهمی از نیاز های کشور جواب دهد. آیا مقطع تحصیلی توصیه ی با نقش کاری دانش آموختگان تناسب دارد؟ مقطع دکتری رشته زیست فناوری پزشکی عالی ترین مقطع ایـن علم در کشور خواهد بود که به اعطاء درجه دکتری منجر می شـود و می تواند با تربیت دانش آموختگان کارشناس در ایـن حوزه از علوم زیستی تا مین کننده بیشتر نیاز ها ی راهبردی نظام بهداشتی کشور باشد. با دقت به نیاز وجود هیات علمی و مدرس در ایـن رشته تحقیقاتی؛ ضرورت تربیت نسل ها ی بعدی در ایـن حوزه از علوم زیستی جدی هست و می تواند نقش کاری دانش آموختگان آن را به خوبی توجیه نمایـد . علاوه بر ایـن که نقش کاری ایشان در طراحی و راه اندازی و پشتیبانی علمی و عملی طرح های بزرگ زیست فناوری پزشکی کشور در حوزه تولید فراورده های دارویی ؛ واکسن های نوترکیب؛ روشهای تشخیص ملکولی و بیشتر زمینه های دیگـر انکار ناپذیر است .

وظایف پیشرفته دانش آموختگان (task analysis):

شرح وظایف پیشرفته دانش آموختگان در نقش های متفاوت کدامند؟
بهداشتی:
در حوزه بهداشتی دقت بهداشتی دقت به ایمن سازی جامعه در مقابل امراض گوناگون واگیر و غیر واگیر مد نظـر است و در ایـن بین توانمندی های علمی و عملی رشته زیست فناوری پزشکی می تواند در طراحی و تهیه واکسن های نوین نسل سوم مثل DNA واکسن ها ؛ برای بیماری های مهمی چون ایدز ؛ سل و حتی اعتیاد مثمر ثمر باشد. از مقولات با ارزش دیگـر در حوزه بهداشت دقت به جلوگیری از ابتلا به بیماری ها ؛ به خصوص بیماری های ژنتیکـی (مثل تالاسمی ؛ هموفیلی و …) و سرطان است . همچنین جلوگیری جامعه بشری از ابتلا به بیماری هایی مثل دیابت و قلبی از اولویت های با ارزش نظام بهداشتی کشور است . در ایـن بین طرح و گسترش راهکار های پیشگیرانه مدرن؛ همچون تشخیص قبل از تولد؛ نیازمند استفاده از تکنیک های مدرن و توانمند تشخیصی هست که در حیطه علمی و عملی زیست فناوری پزشکی است . پر واضح هست که لزوم تربیت قوت کارشناس کارشناسی ارشد و دکتری به منظور تامین جدی کشور در ایـن زمینه؛ به خوبی توجیه پذیر است .

بهبود ی:
در حوزه بهبود ی ؛ نیاز به داشتن دانش فنی تولید داروهای نوترکیب و زیستی از ضرورت های جامعه ما است . چرا که امروز به دلیل نبود ایـن تخصص راهبردی در کشور ؛ همچنان مجبور به خروج هزینه های کلان در قالب ارز برای خرید ایـن قبیل فراورده ها می باشیم که نمونه ها ی آن در بیماران MS و بیماری های ویِژه مشهود است . تسری موج فراگیر پیشرفت در حوزه زیست فناوری به سطح دانشگاه ها ی کشور و دانشجویان رشته ها ی پزشکی از جمله اهداف و رسـال ت های ایـن رشته خواهد بود. ایـن امر منتهی به فهم بهتر و بیشتر دانش آموختگان رشته های پزشکی از کاربرد های ایـن علم در حوزه های پزشکی خواهد شد و آنان را با روند پرشتاب تحولات در پزشکی سنتی آشنا خواهد نمود.

آموزشی:
تدریس نظـر ی و عملی در رشته زیست فناوری پزشکی و رشته های مرتبط.

تحقیق ی:
طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی تولید کننده دانش فنی و علم در حوزه زیست فناوری پزشکی و ارتقاء سطح کمی و کیفی تولید علم زیست فناوری پزشکی در کشور انتقال آگاهانه دانش و فناوری روز جهان با دقت به نیاز های زیست فناوری پزشکی در کشور عملی سازی اجرای مسئولانه آن.

مدیریت:
مدیریت عملی و علمی پروژه های تولیدی زیست فن آوری با رویکرد تولید فرآورده ها ی زیستی و راهبردی در نظام کامل بهداشتی کشور. بر عهده گرفتن مسئولیت ایجاد ؛ گسترش؛ مدیریت و پشتیبانی مراکز تولید فراورده های بیولوژیک با شیوه های نوین زیست فن آوری.

اهداف کلی (Aimes) :

اهداف کلی آموزشی کدامند؟ (با دقت به شرح وظایف پیشرفته ) مهمترین هدف رشته زیست فناوری پزشکی در مقطع دکتری تخصصی ارتقاء سطح دانش رشته زیست فناوری پزشکی با دقت به نیاز ها ی پزشکی کشور و ایجاد نگرشی باور پذیر در بین بقیه گرایش های پزشکی است که با در تعلت قراردادن توانمندیهای علمی و عملی آن ها به شکل گیری رویکرد های نوین پزشکی ملکولی در کشور کمک می نمایـد ؛ بطوریکه دوشادوش بقیه گرایش های پزشکی مربوط ؛ آموخته های علمی و عملی خود را در حوزه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک به کار می گیرد و در ثمر دهی نتایج کار گروهی کوشا است .

 شرایط و روش پذیرش دانشجو:

ضوابط پذیرش و شرکت در آزمون ورودی ایـن رشته مثل بقیه رشته های مقطع دکتری تخصصی طبق دستورالعمل دبیرخانه شورای؛ آموزش علوم پایه پزشکی ؛ بهداشت و تخصصی بر طبق مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است . آزمون ورودی در دو وهله به صورت امتحان کتبی و مصاحبه بودن ی برگزار می شـود . دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) رشته های : باکتری شناسی ؛ بیوشیمی؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون؛ ایمنی شناسی؛ ویروس شناسی؛ ژنتیک؛ زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)؛ زیست شناسی سلولی و مولکولی؛ انگل شناسی؛ میکروب شناسی ؛ قارچ شناسی و مقطع دکتری عمومی رشته های پزشکی؛ دارو سازی؛ دامپزشکی و دکتری پیشرفته علوم آزمایشگاهی مجاز به شرکت به شرکت در آزمون ورودی ایـن رشته می باشند.

ردیف

نام درس

ضریب

۱

 بیوشیمی ۲

۲

ایمنی شناسی

۲

۳

میکروب شناسی ۲

۴

زیست شناسی سلولی ۳

۵

ملکولی ژنتیک ۳

رشته های مشابه در داخل کشور:

مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی پزشکی مصوب سـال ۱۳۷۶ است و در مقطع دکتری رشته هایی مثل رشته فرآورده های بیولوژیک مصوب سـال ۱۳۷۰ و رشته بیوتکنولوژی داروئی مصوب سـال ۱۳۸۳ می باشند.

سابقه ایـن رشته در خارج کشور:

تعدادی از دانشگاههای معتبر جهان که به امر تربیت دانشجویان ایـن رشته می پردازند به شرح زیر است .

۱- دانشگاه ایالتی نیویورک((Upstate Medical University در آمریکا

۲- دانشگاه فناوری ویکتوریا (Victoria University of Technology) در استرالیا

۳- دانشگاه اسکوود ( University of Skovde) در سوئد

 ۴- دانشگاه لندن شرقی( University of East London) در انگلستان

 ۵- دانشگاه علوم کاربردی لوبکUniversity of Applied Lubeck )) در آلمان

 ۶- انستیتو پاول– اریش (Paul-Ehrlich Institute)در آلمان

۷- دانشگاه سینا (University of Siena)در ایتالیا

 ۸- بخش بیوتکنولوژی وزارت علوم و فناوری در هندوست ها

 ۹- دانشگاه حیدر آباد (Center par cellular & molecular Biology, Hyderabad) در هندوست ها

 ۱۰- دانشگاه سینیک(Academic Sinica) در تایوان

 
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *