Search

چند باور غلط درباره ارتودنسی کردن دندان ها

امروزه ارتودنسی را میتوان اقدامی برای زیبا یی بیشتر افراد دانست. ارتودنسی در واقع بهبود ناهنجاری هایی است که در رابطه با دندان ها و فک ها نسبت به قاعده جمجمه وجود دارد.
چند باور غلط در مورد ارتودنسی کردن دندان ها

تعرفه دندانپزشکی و زیبایی

حامی سلامت,کارت پزشکی,مراکز دندان پزشکی و تفریحی کارت حامی سلامت, تعرفه دندانپزشکی و زیبایی

اما باورهای درست غلطی در این باره وجود دارد؛ مثلااین که ارتودنسی مربوط به یک محدوده سنی ویِژگزینشه است و یا این که ارتودنسی فقط یکروش بهبود ی نیست.

دکتر مهرداد افتخاری، صحت و سقم این باورها را تحلیل می نماید . بهبود این ناهنجاری ها می تواند به صورت مجزا یا همزمان باشد. در بهبود ارتودنسی دندان ها به مکان نقطه ای حرکت داده می شود که از لحاظ زیبا یی با کیفیت ترین حالت ممکن را ایجاد نماید .

بزرگسالان نمی توانند ارتودنسی انجام دهند
این که بزرگسالان نمی توانند ارتودنسی انجام دهند، باور نادرستی است. ارتودنسی سن خاصی ندارد. نوزادی که با کام شکری به جهان آمده در همان ابتدا تحت بهبود ارتودنسی قرار می گیرد. به گاهي سندرم ها مانند سندرم کروزن نیز ارتودنسی زودتر انجام می شود که اکثرا با جراحی همراه است. این بهبود جهت افراد بسیار زیاد مسن می تواند جوابگو باشد. اما ارتودنسی جهت بچه ها در کشورهایی مثل آمریکا در سن شش سالگی انجام می گیرد.
این که گفته می شود ناهنجاری های دندانی بیشتر از قدیم شده است، باور درست است، در ۳۰۰ سال اخیر صورت ها در مقایسه با سال های قبل کشیده تر شده که این تغییر در شکل ظاهری صورت می تواند در افزایش ناهنجاری ها تاثیرگذار باشد، اما حقیقت این است که در سال های اخیر توجه به مباحث زیبا شناسی بیشتر شده زیبا یی ظاهری به عنوان مقوله مهمی مورد تذکر قرار گرفته است. جایگزینی دندان از دست رفته در قدیم چندان مهم مورد توجه نبود، ولی در سال های اخیر از نظر فرهنگی، بستر مناسبی برای توجه به ناهنجاری های دندانی به طور کلی تغییراتی که می تواند در شکل ظاهری افراد تاثیرگذار باشد، ایجاد شده به همین دلیل مراجعه مردم برای بهبود بیشتر شده است. به همین علت، تصور می شود از نظر آماری افراد به ناهنجاری های دندانی ارتوپدیک فک مبتلامی باشند ، اما حقیقت این است که تذکر به مقوله زیبا یی سبب ارتقا آماری مراجعه افراد به ارتودنتیست ها شده است.

ارتودنسی، بهبود تمام ناهنجاری های دندانی است
گاهي انحرافات و ناهنجاری ها در فک یا دندان می تواند به یاری ارتودنسی بهبود شود. گاهي ناهنجاری های فک بالاو پایین نیز خوب است در سن خاصی نسبت به وضع رشدی بیمار بهبود شود. به طور مثال جهت بهبود ناهنجاری های فک نسبت به جمجمه خوب است در سن بیشتر شدن ارتودنسی انجام شود و ناهنجاری رفع شود تا در سال های بعد نیاز به جراحی به حداقل برسد، اما برخي از ناهنجاری ها از کنترل خارج است. برخي از ناهنجاری ها شاید آنقدر شدید باشد که بهبود ارتودنسی به تنهایی نمی تواند آن را بهبود نماید . پس ارتودنسی در هر سنی میسر است به این شرط که وضع استخوانی دندان ها و نسوج اطراف دندان های بیمار از سلامت ضروری برخوردار باشد و این اجازه را به پزشک بدهد. حتی بیمارانی هستند که بهبود های ارتودنسی ناحیه ای دارند و کارشناس ارتودنسی در همکاری با دیگر متخصصان گاهي بهبود ها را جهت فرد انجام می دهد.

ارتودنسی تنها باعث قشنگ شدن دندان ها می‌شود
این باور نادرستی است! ارتودنسی ناحیه پایینی صورت را به طور کامل تحت تاثیر قرار می دهد نه تنها لبخند، بلکه فرم لب و ارتفاع بینی تا چانه را بازبینی می نماید . به جمله دیگر با ارتودنسی می توان چهره بیمار را خوب کرد. می توان صورت خیلی گرد را کمی کشیده تر نشان داد به عکس زیبا لب برجسته را کمی به سمت داخـل یا لب های نازک را کمی به سمت بیرون متمایل کرد. در موارد ی که ارتودنسی به تنهایی نتواند به نتیجه دلخواه برسد می توان از بهبود های جراحی جهت زیبا یی بیشتر فک دندان مصرف کرد، اما در بسياري موارد می توان قسمت تحتانی صورت بیمار را بدون جراحی تغییر داد. زمانی که ما وضع مطلوبی جهت صورت بیمار در نظر بگیریم دندان ها فک ها باید در موقعیتی باشد که نهایت زیبا یی را فراهم نماید ارتودنسی می تواند این کار را انجام دهد.

روش‌های ارتودنسی تبلیغاتی و بی معناست
اما روش‌های ی به این بهبود اضافه شده است و تبلیغات درست و اما غیرواقعی در این زمینه وجود دارد. یکی از اینها ارتودنسی نامرئی است که از ده تا ۱۲ سال پیش در دسترس مردم قرار گرفته است.
ارتودنسی نامرئی در واقع به طلق های شیشه ای گفته می شود که با توجه به ناهنجاری های دندانی تعداد آنها مفرق است. این طلق ها تا چند سال پیش تنها جهت برخي بهبود های ویژه قابل استفاده بود، اما بسیار زیاد ی از این موارد مرتفع شده است. اما هنوز بهبود تمام ناهنجاری ها با این وسیله مقدور نیست. این طلق های بیرنگ روی دندان ها قرار می گیرند و به زحمت می توان آنها را دید. بیمار هر دو هفته این طلق ها را تعویض می نماید ارتودنتیست طلق جدید ی را که با توجه به وضع دندان های بیمار به شرکـت سازنده سفارش داده وارد دهان بیمار می نماید . پس حتی در صورت تغییر رنگ این طلق ها با تذکر به این که زود تعویض می شوند، به چشـم نمی آیند. این بهبود فوق العاده آسان است در طول بهبود ، کمتر فردی متوجه می شود که چیزی روی دندان های بیمار قرار دارد. اما همان گونه که گفتم این طلق ها محدودیت هایی دارد و تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد افرادی که نیاز به ارتودنسی دارند می توانند از اینها مصرف کنند. ضمن این که این بهبود زیاد پرهزینه است. اما نوع دیگری از بهبود ارتودنسی هست که در طول بهبود معین نیست که سیم ها در سمت داخلی دندان های بیمار قرار دارند. در اینروش سیم ها از درون روی دندان ها نصب می شود. این بهبود کاملااثر گذار است هرچند زمانگیرتر پرهزینه تر از بهبود های معمولی است، اما زیاد مطلوب است از آنجا که نوع برکت ها با برکت های معمولی تفاوت دارد، زبان را اذیت نمی نماید و به نسوج اطراف دندان هم آسیب نمی زند فقط می بایست بهداشت دهان و دندان ببهتر ی رعایت شود. اما در اینروش هم می بایست به گونه خاصی دندان ها را مسواک زد بهداشت را بخوب ی رعایت کرد. ضمن این که نوع برکت ها در اینروش گردتر و مسطح تر است تا به زبان آسیب نزند و نتایج مطلوبی نیز دارد. به همین بیشتر از ارتودنسی معمولی مورد توجه بیماران قرار می گیرد.

دندان ها بعد از ارتودنسی تغییر شکل می دهند
این موضوع تا میزان خیلی ی بهشیوه ارتودنسی بستگی دارد. اگرروش انتخاب شده برای بهبود بیمار از ابتدا بر مبنای ثبات باشد، نتیجه ثابت تری به همراه خواهد داشت. اما بیمار نیز باید جهت بیشتر شدن خوب یت بهبود موارد ی را مورد توجه قرار دهد. در اینجا سهم پزشک ۸۰ درصد سهم بیمار ۲۰ درصد است و همکاری آنها با احتمـا ل خوب یت در بهبود را افزایش می دهد. ولی امروزه بندرت بعد از بهبود بازگشت مجدد ناهنجاری را در بیمار مشاهده می کنیم.

پلاک ثابت بهتر از متحرک است
در قدیم در بسياري از موارد از پلاک های متحرک مصرف می شد، ولی هم اکنون اینروش بندرت مورد استفاده قرار می گیرد و نسبتا کنار گذاشته شده است. پلاک های متحرک نمی تواند دندان ها را در یک محیط سه بعدی جابه جا نماید اما در بهبود ثابت، امکان جابه جایی دندان ها در فضای سه بعدی وجود دارد. درروش بهبود ی متحرک موفق یت تا میزان بسیار زیاد ی به همکاری بیمار بستگی دارد. اما به این مفهوم نیست که پلاک های متحرک در آینده کنار گذاشته می شود، بلکه به مرور استفاده از آنها کمتر خواهد شد. در عین حال برخلاف آنچه تصور می شود،روش بهبود ی ثابت کمتر به دندان ها آسیب می زند؛ چراکه دندان ها در جهت کنترل شده حرکت می کنند. اگر از پلاک متحرک مصرف شود، ریشه دندان در جهت نامناسبی حرکت می نماید که احتمالا به تحلیل ریشه منتهی شود، ولی به طور کلی عوارض جانبی ناشی از بهبود تا میزان زیا دی به بهداشت فردی بیمار بستگی دارد.

ارتودنسی معایبی هم دارد
ارتودنسی یک بهبود است قرار نیست چیزی را خراب نماید . چنانچه این بهبود درست انجام شود و هم پزشک و هم بیمار کار را درست انجام دهند مشکلات و عوارض بعدی جهت فرد ایجاد نخواهد شد. رعایت بهداشت در ارتودنسی حرف اول را می زند. بیمار باید تمام دستورات پزشک را بدرستی اجرا نماید شیوه درست مسواک زدن و نخ کشیدن دندان ها را رعایت نماید . بی شک، گذاشتن برکت ها سیم ها در دهان، گیر غذایی را بیشتر می نماید و چنانچه بیمار در رعایت بهداشت کوتاهی نماید دندان ها پوسیده می شوند. بهبود گر در بهبود ارتودنسی باید اصول را رعایت نماید در غیر این صورت احتمالا ریشه دندان ها کوتاه شود. زمانی که جهت و فرم نیروهای وارده به دندان درست باشد و دندان به جای درست هدایت شود نه فقط نسوج دندان خراب نمی شود، بلکه بیماری های نسوج دهان نیز رفع می شود دندان ها سالم می مانند. اکثرا افرادی که مشکلات فکی و دندانی دارند موارد لثه ای هم خواهند داشت. بهبود ارتودنسی برای رفع این مشکلات بسیار زیاد کمک کننده است. دندانی که کج شده به لثه و نسوج اطراف آسیب می زند، ولی زمانی که این دندان با ارتودنسی صاف شود، قوت وارده به فک جویدن نیز خوبتر می شود. به این ترتیب نسوج اطراف دندان سالم تر می ماند.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *