Search

نمونه های بیوتکنولوژی

نمونه های بیوتکنولوژی

biotechnology

بیوتکنولوژی ریشه ها بسیار فراوانی در علم دارد امروز میخواهم شما را با چند ریشه از آن آشنا سازم.

بیوتکنولوژی (تکنولوژی بیولوژی): مطاله ی کاربردهای تکنولوژی در بیولوژی می باشد. به عبارت دیگر بیوتکنولوژی کاربردهای تکنولوژیی هست که سیستم های بیولوژی –موجودات زنده و یا مشتقات آنها جهت تولید یا تغییر محصولات یا فرآیند ها برای یک هدف خاص از آن استفاده می کنند.
کاربردهای بیوتکنولوژی بسیارند. در ذیل انواع مختلف آن بصورت دسته بندی شده را می آوریم:

۱- Red Biotechnology :
بیوتکنولوژی قرمز شامل کاربرد در زمینه های مهندسی پزشکی می باشد. بطور نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد. تشخیص ارگانیسم های که توانایی سنتز داروها و یا آنتی بیوتیک ها را دارند- و یا توسعه تکنولوژی مهندسی ژنتیک برای درمان پاتولوژی ها.

۲- Whit Biotechnology :
بیوتکنولوژی سفید که به خاکستری هم شهرت دارد شامل فرآیند های بیوتکنولوژی در زمنیه ی صنعت می باشد. بطور نمونه: ساخت میکروارگانیسم هایی که توانایی تولید مواد شیمایی را دارا باشند.

۳- Green Biotechnology :
بیوتکنولوژی سبز به موارد استفاده در زمینه های کشاورزی می باشند. تغییر ارگانیسم ها به منظور توانایی رشد در شرایط محیطی و یا غذایی مشخص می تواند یکی از کاربردهای این نوع بیوتکنولوژی باشد. بطور نمونه گیا هانی مهندسی شده اند که قادرند بصورت مستقل سم تولید کنند و بدین شکل دیگر نیازی به سم پاشی از بیرون که پر هزنیه و آلوده کننده می باشند. (می توان از ذرت BT نام برد).

۴- Bioinformatics :
بیو انفورماتیک که به Biology Computational هم معروف هست. این بخش از بیوتکنولوژی برای حل مشکلات بیولوژی از کامپیوتر استفاده می کند. نقش اساسی در زمینه های زیر را دارا می باشد. –
Functional Genomics -Structural Genomics -Proteomics -Drug Discovery

:Blu Biotechnology- 5
بعضی اوقات از بیوتکنولوژی آبی برای استفاده در زمینه ی کاربردهای دریایی و آبزیستی نام برده می شود.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *