Search

برچسب:, , , , ,

کلیدهای ایجاد رابطه تاثیر گذار در فروش

تمایز بین کالاها روزبه‌روز کمتر می‌شود، ارتباطات می‌تواند به عنوان یک منبع اصلی برای ایجاد...

چند نکته برای فروشندگان

به جای مجبور کردن مشتری بکوشید او را آگاه کنید وقتی به صورت درصدی کالایی را می‌فروشید تلاش...