Search

گستردگی‌و تنوع‌ کاربردهای‌ بیوتکنولوژی‌؛ تعریف‌ و توصیف‌ آنرا کمی‌ مشکل‌ و متنوع‌ساخته‌ است‌.

بعضی ‌ آنرا مترادف‌ میکروبیولوژی‌ صنعتی‌ واستفاده‌ از میکروارگانیسم‌ها می‌دانند و بعضی ‌ آنرا معادل‌ مهندسی‌ ژنتیک‌ تعریف‌می‌کنند به‌همین‌ دلیل ‌ در ایـن جا مختصراً اشاره‌ای‌ به‌ تعاریف‌ مفرق ‌ ازبیوتکنولوژی‌ می‌کنیم‌ که‌ اما ‌ دارای‌ وجوه‌ اشتراک‌ زیادی‌ می باشند :
ـ بیوتکنولوژی‌ مجموعه‌ای‌ از متون‌ و روشها است‌ که‌ برای‌ تولید؛ تغییر و کلا ح‌فراورده‌ها؛ به‌نژادی‌ گیاهان‌ و جانوران‌ و تولید میکروارگانیسم‌ها برای‌کاربردهای‌ ویژه‌؛ از ارگانیسم‌های‌ زنده‌ استفاده‌ می‌کند. ـکاربرد روشهای‌ علمی‌ و فنی‌ در تبدیل‌ بعضی‌ مواد به‌ کمک‌ عوامل‌ بیولوژیک‌(میکروارگانیسم‌ها؛ یاخته‌های‌ گیاهی‌ و جانوری‌ و آنزیم‌ها) برای‌ تولید کالاها وخدمات‌ در کشاورزی‌؛ صنایع‌ غذائی‌ و دارویی‌ و پزشکی‌

ـمجموعه‌ای‌ از فنون‌ و روشها که‌ در آن‌ از ارگانیسم‌های‌ زنده‌ یا پارت ی‌ از آنهادر فرایـن دهای‌ تولید؛ تغییر و بهینه‌سازی‌ گیاهان‌ و جانوران‌ استفاده‌ می‌شود.

ـکاربرد تکنیکهای‌ مهندسی‌ ژنتیک‌ در تولید محصولات‌ کشاورزی‌؛ صنعتی‌؛ بهبود ی‌ وتشخیص‌ باکیفیت‌ بالاتر و قیمت‌ ارزانتر و محصول‌ بیشتر و کم‌ تهدید تر

ـاستفاده‌ از سلول‌ زنده‌ یا توانائیهای‌ سلول‌های‌ زنده‌ یا اجزای‌ آنها و فرآوری‌و انتقال‌ آنها به‌صورت‌ تولید در مقیاس‌ انبوه‌

ـبهره‌برداری‌ تجاری‌ از ارگانیسم‌ها یا اجزای‌ آنها

ـکاربرد روشهای‌ مهندسی‌ ژنتیک‌ در تولید یا دستکاری‌ میکروارگانیسم‌ها وارگانیسم‌ها

ـ علم‌ رام‌کردن‌ و استفاده‌ از میکروارگانیسم‌ها در راستای‌ منافع‌ انسان ‌

ـتعاریف‌ بالا از بیوتکنولوژی‌ هرکدام‌ به‌تنهائی‌ توصیف‌ کاملی‌ از بیوتکنولوژی‌نیست‌ ولی‌ با قدر مشترک‌ گرفتن‌ از آنها می‌توان‌ به‌ تعریف‌ جامعی‌ ازبیوتکنولوژی‌ دست‌ یافت‌.

براستی‌ چرا چنین‌ است‌؟ هرچند که‌ با مرورزمان‌ تحقیق گران ‌ به‌ مفاهیم‌ مشترکی‌ در مورد تعریف‌ بیوتکنولوژی‌ نزدیک‌ شده‌انداما چرا هر متخصص‌ و دانشمندی‌ تعریف‌ جداگانه‌ای‌ از بیوتکنولوژی‌ ارائه‌ می‌دهدکه‌ درجای‌ خود می‌تواند صحیح‌ باشد (نه‌ الزاماً جامع‌).

علت‌ ایـن ‌ حقیقت‌ را بایستی درماهیت‌ بیوتکنولوژی‌جُست‌.

بیوتکنولوژی‌ همـان ند زیست‌ شناسی‌؛ ژنتیک‌ یامهندسی‌ بیوشیمی‌ یک‌ علم‌ پایه‌ یا کاربردی‌ نیست‌ که‌ بتوان‌ محدوده‌ و قلمروآنرا بسادگی‌ تعریف‌ کرد. بیوتکنولوژی‌ حاوی ‌ حوزه‌ای‌ مشترک‌ از علوم‌ مختلف‌ است‌که‌ در اثر همپوشانی‌ و تلاقی‌ ایـن ‌ علوم‌ بایکدیگـر بوجود آمده‌ است‌. بیوتکنولوژی‌معادل‌ زیست‌ شناسی‌ مولکولی‌؛ مهندسی‌ ژنتیک‌؛ مهندسی‌ شیمی‌ یا هیچ‌ یک‌ از علوم‌سنتی‌ و مدرن‌ موجود نیست‌؛ بلکه‌ پیوند میان‌ ایـن ‌ علوم‌ در جهت‌ تحقق‌ بخشیدن‌به‌ تولید بهینه‌ یک‌ محصول‌ حیاتی‌ (زیستی‌) یا انجام‌ یک‌ فرآیند زیستی‌ بروشهای‌نوین‌ و دقیق‌ با کارآئی‌ بسیار بالا می‌باشد.

بیوتکنولوژی‌ را می‌توان‌ به‌ درختی‌ شبیه ‌ کردکه‌ ریشه‌های‌ تناور آنرا علومی‌ بعضاً با قدمت‌ زیاد مثل زیست‌ شناسی‌ بویژه‌زیست‌ شناسی‌ مولکولی‌؛ ژنتیک‌؛ میکروبیولوژی‌؛ بیوشیمی‌؛ ایمونولوژی‌؛ شیمی‌؛ مهندسی‌ شیمی‌؛ مهندسی‌ بیوشیمی‌؛ گیاه‌شناسی‌؛ جانورشناسی‌؛ داروسازی‌؛ رایانه و… تشکیل‌ می‌دهند لیکن‌ شاخه‌های‌ ایـن ‌ درخت‌ که‌ کم‌ و بیش‌ به‌ تازگی‌ روئیدن‌گرفته‌اند و هرلحظه‌ با رشد خود شاخه‌های‌ فرعی‌ بیشتری‌ را به‌وجود می‌آورند بسیارزیاد و متنوع‌ بوده‌ که‌ فهرست‌ کردن‌ کامل‌ آنها در ایـن ‌ نوشته‌ را ناممکن‌می‌سازد.

تقسیم‌بندی‌ بیوتکنولوژی‌ به‌ شاخه‌های‌ مختلف‌ برحسب‌ دیدگاه‌ متخصصین‌ و تحقیق گران ‌ مختلف‌ فرق‌ می‌کند و در رایجترین‌تقسیم‌بندی‌ از تلاقی‌ و پیوند علوم‌ مختلف‌ با بیوتکنولوژی‌ استفاده‌ می‌کنند ونام‌ شاخه‌ای‌ از بیوتکنولوژی‌ را بدین‌ترتیب‌ وضع‌ می‌کنند. مثل بیوتکنولوژی‌پزشکی‌ که‌ از تلاقی‌ بیوتکنولوژی‌ با علم‌ پزشکی‌ بوجود آمده‌ است‌ یابیوتکنولوژی‌ کشاورزی‌ که‌ کاربرد بیوتکنولوژی‌ در کشاورزی‌ را نشان‌ می‌دهد. بدین‌ترتیب‌ می‌توان‌ از بیوتکنولوژی‌ داروئی‌PharmaceuticalBiotechnology بیوتکنولوژی‌میکروبی‌؛ MicrobialBiotechnology؛ بیوتکنولوژی‌ دریا MarineBiotech؛ بیوتکنولوژی‌ قضائی‌ یا پزشکی‌ قانونی‌ ForensicBiotech؛ بیوتکنولوژی‌ محیطی‌ EnvironmentalBiotech؛ بیوتکنولوژی‌ غذائی‌ foodand food stuffBiotech بیوانفورماتیک‌ Bioinformatic؛ بیوتکنولوژی‌ صنعتی‌ Industrial؛ بیوتکنولوژی‌ نفت‌ …… بیوتکنولوژی‌ تشخیصی‌ و … نام‌ برد.

ایـن ‌ شاخه‌های‌ زیاد در عمل‌ همپوشانی‌ها وپیوندهای‌ متقاطع‌ زیادی‌ دارند و باز بدلیل ‌ ماهیت‌ همه‌جانبه‌ بودن‌ بیوتکنولوژی‌نمی‌توان‌ در ایـن ‌ مورد به‌ ضرس‌ قاطع‌ محدوده‌هائی‌ را برای‌ آنها تعیین‌نمود.

گستردگی‌ کاربرد بیوتکنولوژی‌ در قرن‌ بیست‌ ویکم‌ بحدی‌ است‌ که‌؛ اقتصاد؛ بهداشت‌؛ بهبود ‌؛ محیط‌زیست‌؛ آموزش‌؛ کشاورزی‌؛ صنعت‌؛ تغذیه‌ و بقیه جنبه‌های‌ زندگـی ‌ بشر را تحت‌ تأثیر شگرفت‌ خود قرار خواهدداد. بهمین‌ دلیل ‌ اندیشمندان‌ جهان ‌ قرن‌ بیست‌ و یکم‌ را قرن‌ بیوتکنولوژی‌نامگذاری‌ کـرده ‌اند.

00323

تور کیش و گروه تورهای کیش

تور کیش و گروه تورهای کیش مجری تورهای نگین خلیج فارس، یکی از زیباترین و دیدنی‌ترین...

ادامه مطلب
7878

دانستنی‌هایی درباره ویژگی‌ها و کاربرد سمعک‌ نامرئی

دانستنی‌هایی درباره ویژگی‌ها و کاربرد سمعک‌ نامرئی در این مطلب از سایت ام بی...

ادامه مطلب
Instagram-1

چگونه اکانت اینستاگرام را حذف کنیم ؟

چگونه اکانت اینستاگرام را حذف کنیم ؟ در این مطلب از سایت ام بی بیوتکنولوژی قصد داریم به بررسی...

ادامه مطلب
Biotechnology1_1

معانی بیوتکنولوژی

معانی بیوتکنولوژی گستردگی‌و تنوع‌ کاربردهای‌ بیوتکنولوژی‌، تعریف‌ و توصیف‌ آنرا کمی‌...

ادامه مطلب
636016013748817237

بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات

بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات      بیوتکنولوژی مفهوم گسترده‌ای است که به استفاده از موجودات...

ادامه مطلب
biotechnology-introduction

تفاوت نانو تکنولوژی و بیوتکنولوژی

تفاوت نانو تکنولوژی و بیوتکنولوژی نانوبیوتکنولوژی، بیش از آنکه شاخه ای از بیوتکنولوژی باشد،...

ادامه مطلب