Search

تفاوت های رشته اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی کشاورزی

تفاوت های رشته اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی کشاورزی

(در ایـن جا نویسنده نیازی به تعریف و توضیح مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی نمی بیند و تنها بر روی فرق های دو رشته تمرکز دارد).

رشته کلا ح نبات و بیوتکنولوژی از گرایشهای رشته کشاورزی در مقطع فوق لیسانس می باشند که در مقاطعی با یکدیگـر شباهت و در جای دیگـر فرق های زیادی دارند. شباهتهای ایـن دو رشته قبل از آزمون ورودی به دانشگاه در دو درس ژنتیک و کلا ح نباتات و فرق های آن در بیوشیمی؛ فیزیولوژی گیاهی؛ آمار و طرح آزمایشات کشاورزی است . بطوریکه بیوشیمی ؛ فیزیولوژی گیاهی و آفات و بیماری های گیاهی ویژه داوطلبان بیوتکنولوژی و آمار و طرح آزمایشات کشاورزی مربوط به داوطلبان کلا ح است .

 چارت دروس فوق لیسانس کلا ح و بیوتکنولوژی باز در انواع ژنتیکها و روشهای کلا حی گیاهان مشترک ولی در بقیه مسائل مفرق است . با دقت به سنگینی دروس مربوط به بیوتکنولوژی بیشتر داوطلبان ایـن سوال را در ذهن خود دارند که آیا با تحصیل در رشته کلا ح نبات می توانند در گرایش مهندسی ژنتیک کار کنند و باصطلاح مهندس ژنتیک شوند؟ در جواب بایستی بگویم که بله ؛ در مراحل پایانی تحصیل در ایـن رشته شما همچنین میتوانید انواع گرایشها (بیومتری ؛ بیوتکنولوژی گیاهی و..) را انتخاب و انتها نامه خود را در آن رشته ارائه دهید. اما فرق اصلی در ایـن ست که در بیوتکنولوژی کشاورزی شما فراتر از رشته کشاورزی پیش می روید و همـان طور که بیشتر واحدهای شیمی و بیوشیمی را پشت سر گذاشته اید مهندسی ژنتیک شما میتواند  بغیر ازکشاورزی ؛ عمومی و یا پزشکی باشد. در صورتیکه دایره محدودیتهای  کلا ح بسیار وسیع بوده و پا را از رشته های گیاهی نمیتوان فراتر گذاشت. به همین منظور است که با داشتن مدرک کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی میتوان ۳ سـال ه دکترای عمومی داروسازی را اخذ کرد. بعلاوه ریز ازدیادی و کشت بافت بیوتکنولوژی کاربرد بسیار زیادی در تهیه داروها  و یا کشت انواع باکتریهای سودمند و قابل کاربرد در داروسازی است . همین طور فارغ التحصیل های رشته بیوتکنولوژی می توانند در کارخانه های داروسازی مشغول به کار شوند.

از فرق های دیگـر میتوان به ایـن اشاره کرد که یک کارشناس کلا ح نبات میتواند در مزرعه کار داشته باشد ؛ طرح آزمایشات کشاورزی و سیستمهای نوین آماری را اصولا ا ح و بهبود ارقام زراعی استفاده و ارقام را تجزیه و تحلیل نماید و ایـن تنها ویژه دانش آموختگان کلا ح نبات است . به علاوه فرد به گر نبات بایستی از زراعت و همین طور ساختمان و مورفولوژی واریته آگاهی کامل داشته باشد تا در صورت نیاز برای تولید هیبرید گیاه را اخته کـرده و به سیستم نزدیکی ی گیاه مسلط باشد.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *