Search

دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی (زیست فناوری دارویی)

دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی (زیست فناوری دارویی)

بیوتکنولوژی پزشکی,بیوتکنولوژی دارویی,دکتری تخصصی,زیست فناوری,داروسازسازی,انتخاب رشته های بیوتکنولوژی

بيوتکنولوژی؛  شیوه جديد بدست آوردن بسياری از مواد هست که سریع در حال گسترش در همه علوم از جمله علم داروسازی است .

هدف از رشته دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی؛ تربیت قوت انسان ی و کارشناس در رشته بیوتکنولوژی دارویی به منظور رفع نیازهای آموزشی و تحقیق ی دانشکده‌های داروسازی و مراکز تحقیق ی کشورو همین طور تربیت قوت انسان ی کارشناس و مجرب برای صنایع داروسازی کشور جهت تولید و کنترل مواد اولیه داروئی بیولوژیک است .

فارغالتحصيلان اين رشته می توانند درزمینه های متفاوت اين رشته از قبيل توليد مواد اوليه داروئی؛ توليد مواد بيولوژيک؛ کنترل بيولوژيک داروها؛ بدست آوردن مواد اوليه بيـولـوژيک جديد از سلـولهای حيـوانی؛ قـارچ ها؛ باکتـریها و بقیه میکروارگانیسمها کار کنند.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و داوطلبین شرکت در آزمون دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی ؛ اطلاعات زیادتری حاوی : برنامه درسی(سرفصل) دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی و تعداد وامیزان ها؛ دانشگاه های دارای رشته دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی و رشته های مجاز به شرکت در آزمون دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی ارایه خواهد شد.

سر فصل دروس دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : ۴۸ واحد
دروس اختصاصی اجبـار ی : ۱۸ واحد
دروس اختصاصی اختیاری : ۸ واحد
 انتها نامه : ۲۲ واحد

 

دروس تخصصی اجبـار ی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی


 
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
زیست شناسی سلولی و ملکولی ۳ مهندسی ژنتیک و ژنتیک ملکولی ۳
فرایـن دهای زیست فناوری ۱ ۲ فرایـن دهای زیست فناوری ۲ ۲
بیوانفورماتیک ۲ شیمی پروتئین ها ۳
روشهای زیست فناوری ۳ جمع ۱۸

دروس تخصصی اختیاری دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
ایمنی شناسی ۲ کشت سلولی ۲
فرمولاسیون داروهای پروتئینی ۲ نانوبیوتکنولوژی ۲
آنزیم شناسی صنعتی ۲ جمع ۱۲
کنترل کیفی فراورده های زیستی ۲
 • دانشجو موظف است ۸ وامیزان از دروس فوق را بگذراند.

دانشگاههایی که در رشته دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی پذیرش دانشجو دارند
(بر طبق دفترچه آزمون دکتری تخصصی داروسازی سـال ۹۳)

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انستیتو پاستور ایران

رشته های مورد تأیید برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی بیو تکنولوژی دارویی (بر طبق دفترچه آزمون دکتری تخصصی داروسازی سـال ۹۳) :

دکتري عمومی: داروسازي؛ پزشکی وکارشناسی ارشد رشته هاي: زیست فنآوري دارویی؛ زیست فنآوري پزشکی ( بیوتکنولوژي پزشکی )؛ مهندسی شیمی ؛ بیوشیمی؛ زیست شناسی ؛ میکروب شناسی ؛ نانوتکنولوژي پزشکی و نانوتکنولوژي دارویی- زیست فناوري میکروبی وکارشناسی ارشدپیوسته داروسازي و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازي ( به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازي)

سایر رشته های دکنری تخصصی داروسازی : 

 • اقتصاد و مدیریت دارو
 • رشته داروسازی بالینی
 • رشته داروسازی سنتی
 • رشته داروسازی هسته ای
 • رشته زیست مواد دارویی
 • رشته سم شناسی
 • رشته شیمی دارویی
 • رشته فارماسیوتیکس
 • رشته فارماکوگنوزی
 • رشته کنترل دارو
 • رشته نانو فناوری داروییپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *