Search

برچسب:, , , , , , , , ,

biotechnology

نمونه های بیوتکنولوژی

نمونه های بیوتکنولوژی بیوتکنولوژی ریشه ها بسیار فراوانی در علم دارد امروز میخواهم شما را با...

بیوتکنولوژی پزشکی

دوره دکتری تخصصی(PhD) زیست فناوری پزشکی(Medical Biotechnology) رشته زیست فناوری پزشکی در مقطع دکتری تخصصی...

تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی

تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی   اولويت هاي تحقيقاتي بخش: اين بخش تحقيقاتي داراي زيرواحدهاي...